El Consell Escolar PDF Imprimeix Correu electrònic

Composició del Consell Escolar


 

Membres per raó del seu càrrec

 • ANTONI SALVÀ SALVA, President, per ser el Director
 • JUAN FERNÀNDEZ MARÍN, per ser el Cap d'Estudis.
 • M. AANTÒNIA OLIVER BERNAT, amb veu i sense vot, per ser el Secretaria del Centre
Membres electes del col·lectiu de pares i mares
 • FULLANA BAUZÀ, BARTOMEU
 • FRANCISCA VILLALONGA RAMONELL (AMIPA)
Membres electes del col·lectiu d'alumnat
 • CANYELLES FERRER, JOAN
Membres electes del col·lectiu de professorat
 • ALBIS VIVES, JORDI
 • AMENGUAL RIGO, AINA
 • ARISTONDO ARVIDSSON, LLUÍS
 • BLAY MIRALLES, AMPARO
 • BORDAS GÓMEZ DE LA TIA, ONA
 • TORRENS COSTA, CATALINA
Membre nomenat per l'Ajuntament
 • MOYÀ CARRASCO, MAGDALENA
Membre electe del col·lectiu de personal d'administració i serveis
 • MARTORELL BELTRAN, FRANCISCA
Darrera actualització de dijous, 16 de febrer de 2017 11:41