Projecte Lingüístic de Centre Imprimeix

Projecte lingüístic de centre (PLC)

El projecte lingüístic de centre, com a part del projecte educatiu, té com objectiu que tot l'alumnat assoleixi, en acabar el període d'escolarització obligatòria una competència adequada en català, castellà i una llengua estrangera. El PL de l'IES Binissalem ha estat revisat durant el curs 16-17 i aprovat pel Consell Escolar el 06/07/2017. Teniu disponible el document en format pdf, aquí