Batxillerat

Al nostre centre es poden cursar totes les modalitats de batxillerat.

1r BATXILLERAT

6 MATÈRIES COMUNES

 • Educació Física
 • Filosofia
 • Llengua castellana i literatura I
 • Llengua catalana i literatura I
 • Llengua estrangera I
 • Treball de recerca de Batxillerat I

1 MATÈRIA A TRIAR

 • Atenció educativa i orientació acadèmica
 • Religió

1 MATÈRIA OPTATIVA A TRIAR

 • Història i cultura de les Illes Balears
 • Programació i tractament de dades I
 • 2ª llengua estrangera I
 • Tècniques Experimentals
 • Dibuix artístic I
 • Cultura audiovisual
 • Llenguatge i pràctica musical
 • Qualsevol matèria de modalitat de primer curs (a distància).

GENERAL

1 Matèria de la modalitat: Matemàtiques generals


1ª OPCIÓ

 • Economia, emprenedoria i activitat empresarial
1 matèria de les següents:
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Llengua castellana i literatura I
 • Llengua catalana i literatura I
 • Llengua estrangera I
 • Treball de recerca de Batxillerat I

2ª OPCIÓ

Escollir dues matèries entre:

 • Biologia, geologia i ciències ambientals
 • Física i Química
 • Dibuix Tècnic I
 • Tecnologia i Enginyeria I
 • Història del món contemporani
 • Economia
 • Literatura Universal
 • Llatí I
 • Qualsevol matèria de modalitat de primer curs ( a distància)

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

1 Matèria de la modalitat: Matemàtiques aplicades a les CCSS I / Llatí I


DUES MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE MODALITAT ENTRE

 • Economia
 • Història del món contemporani
 • Grec I
 • Literatura Universal
 • Matemàtiques Aplicades a les CCSS I
 • Llatí I

CIÈNCIES

1 Matèria de la modalitat: Matemàtiques I


DUES MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE MODALITAT ENTRE

 • Dibuix tècnic I
 • Física i química
 • Biologia, geologia i ciències ambientals
 • Tecnologia i enginyeria I

2n BATXILLERAT

6 MATÈRIES COMUNES

 • Història de la Filosofia
 • Llengua castellana i literatura II
 • Llengua catalana i literatura II
 • Llengua estrangera II
 • Història d’Espanya
 • Treball de recerca de batxillerat II

1 MATÈRIA A TRIAR

 • Atenció educativa i orientació acadèmica
 • Religió II

1 MATÈRIA OPTATIVA A TRIAR

 • Ampliació de Matemàtiques
 • Programació i tractament de dades II
 • Psicologia
 • Segona llengua estrangera II Alemany
 • Dibuix artístic II
 • Història de la música i de la dansa
 • Qualsevol matèria de modalitat de segon curs (a distància)

GENERAL

1 Matèria de la modalitat: Ciències generals


DUES MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE MODALITAT ENTRE

 • Geologia i ciències ambientals
 • Moviments culturals i artístics
 • Biologia
 • Física
 • Química
 • Tecnologia i enginyeria II
 • Dibuix Tècnic II
 • Geografia
 • Història de l’art
 • Llatí II
 • Empresa i disseny de models de negoci.
 • Qualsevol matèria de modalitat de segon curs ( a distància).

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

1 Matèria de la modalitat entre: Llatí II / Matemàtiques aplicades a les CCSS II


DUES MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE MODALITAT ENTRE

 • Empresa i disseny de models de negoci
 • Grec II (a distància)
 • Geografia
 • Història de l’Art
 • Llati II
 • Matemàtiques aplicades a les CCSSII

CIÈNCIES

1 Matèria de la modalitat entre: Matemàtiques II / Matemàtiques aplicades a les CCSS II


DUES MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE MODALITAT ENTRE

 • Biologia
 • Dibuix Tècnic II
 • Física
 • Geologia i Ciències ambientals
 • Química
 • Tecnologia i enginyeria II