Aprendre importa

A l’IES Binissalem realitzem projectes basats en situacions reals, amb un objectiu final a on els alumnes aprenen a innovar, a qüestionar-se el que fan i com ho fan, aconseguint arribar a l’objectiu des de diferents punts de vista, i veient reflectit el seu esforç a la vida real.