Cultural opportunities shaping European youth

Aquesta trobada s’emmarca dintre del projecte Erasmus+, cofinançat per la Unió Europea amb el número 2023-1-ES01-KA121-SCH-000117951. El projecte amb títol CULTURAL OPPORTUNITIES SHAPING EUROPEAN YOUTH tracta sobre la diversitat cultural i la riquesa que aquesta aporta socialment, emfatitzant amb la possibilitat d’establir vincles d’unió tot i les diferències. 

En el projecte hi treballen conjuntament alumnat de 2 centres, l’IES Binissalem d’Espanya i el Tapainlinnan koulu de Hyvinkää, Finlàndia.

🌐 🔗 https://bit.ly/coseyBH

Tenint en compte l’objecte d’estudi, es treballaran els aspectes següents: 

  • Conflictes Culturals o Similituds Europees?

Explorarem els punts de convergència i divergència d’ambdues cultures europees.

  • Diferències Culturals que Formen la Joventut Europea

Entenent com les diverses arrels culturals influeixen en les perspectives i identitats dels joves europeus.

  • Oportunitats Culturals

Identificant i aprofitant les forces culturals i les oportunitats per a la col·laboració i la comprensió.

Mitjançant aquests tres eixos principals anirem introduint els punts següents: 

*Tradicions: Menjar, Música i Balls

Explorant la rica trama de les tradicions culinàries europees i els balls tradicionals.

*Festivitats Durant l’Any

Examinant les diverses celebracions culturals i religioses que marquen el calendari europeu.

*Temps Lliure/Activitats d’Oci

Investigant com passen el seu temps lliure els europeus, explorant aficions i activitats recreatives.

*Rols de Gènere

Comprant la dinàmica evolutiva dels rols de gènere a diferents cultures europees.

Trets d’Identitat

Explorant els trets d’identitat únics que distingeixen les diferents comunitats europees.

*Canvi climàtic

Analitzant com afecta aquest impacte a diferents regions europees i les amenaces futures que podem sofrir. 

Producte Final

Calendari interactiu digital i en paper que inclourà tots els aspectes culturals analitzats durant el projecte. 

Aquests productes finals tenen com a objectiu fomentar la consciència, l’apreciació i la col·laboració culturals entre la joventut europea, encoratjant una comprensió compartida de la seva rica i diversa herència.