Informació general de l’Ies Binissalem

Història

L’IES Binissalem va ser creat pel decret del Govern de la CAIB 25/2005, de 4 de març (BOIB Núm. 41 del 12/03/2005) i va començar la seva activitat el curs 2005-2006 amb 1r, 2n i 3r d’ESO. El curs 2006-2007 es va incorporar el 4t d’ESO i a partir del curs 2007-2008 es van implantar la modalitat de batxillerat d’humanitats i ciències socials i la de ciències de la natura i la salut, amb autorització administrativa de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 14 de maig de 2010 (BOIB Núm. 81 de 01/06/2010).

IES Binissalem
IES Binissalem

L’IES Binissalem té autoritzat el cicle formatiu de grau mitjà en Olis d’Oliva i Vins (INA22) i va començar a impartir-lo el curs 2019-2020.

On som

L’adreça del centre és el carrer Andreu Pol “niuer” batle, sense número, a Binissalem. L’edifici de l’IES s’ubica a la sortida de ponent del poble de Binissalem (el camí de Pedaç) i a 400 m del pavelló esportiu que va ser construït fruit d’un conveni entre el Govern Balear i el MECD per a les activitats d’educació física del centre.

Instal·lacions

L’edifici de l’IES Binissalem té dos blocs. El bloc A té 16 aules d’ús general i una biblioteca i aules específiques (aula d’informàtica, aula de tecnologia, taller, celler-tafona, dos laboratoris, dues aules de plàstica i dues aules de música). El bloc B té 12 aules d’ús general. 

IES Binissalem

Per a les sessions d’educació física el centre fa servir als matins les instal·lacions del Pavelló Esportiu Municipal “Antoni Ladaria”.