Participa en l’Erasmus

Si vols participar en el programa Erasmus + amb l’IES Binissalem, has de participar en les diferents activitats que s’organitzin des de la comissió encarregada del projecte. Hi ha diferents activitats que es van convocant als diferents nivells educatius. 

Quan es publica una activitat tots els alumnes dels nivells afectats rebran un correu indicant-los que poden fer l’activitat. La participació en les activitats és voluntària i els alumnes que participaran en els diferents projectes que es duguin a terme, s’escolliran entre els que han participat en més activitats.

Quantes més activitats facis, més probabilitats de ser escollit tindràs.

Ànims, tu pots ser el/la proper/a escollit/da.