Introducció

El programa Erasmus+ és una iniciativa de la Unió Europea que promou l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa. Des d’una mirada oberta cap al continent, l’IES Binissalem aposta per aquest projecte per tal que els alumnes tinguin l’oportunitat d’ampliar els seus coneixements i les seves competències participant en intercanvis amb alumnes d’altres països europeus. 

L’IES Binissalem va començar la seva participació en programes europeus al curs 2007-08, amb un projecte Comenius on es va treballar sobre l’energia amb centres de Brühl a Alemanya, New Castle al Regne Unit i Limoges a França.

Durant tots aquests anys els alumnes de l’IES Binissalem han pogut gaudir de l’experiència de treballar i conviure amb alumnes d’Alemanya, Gran Bretanya, França, Polònia, Àustria, Suïssa i Croàcia. I seguim treballant expandint les fronteres dels nostres alumnes amb nous projectes amb dos centres, un d’Itàlia i un altre de Finlàndia. 

Al llarg de tots aquests anys s’han treballat temàtiques tan diverses, com l’energia, la immigració, les Fake News, les diverses problemàtiques que envolten l’aigua i el canvi climàtic, la diversitat cultural i molts més.

L’any 2022 el centre va aconseguir l’acreditació Erasmus, que permetrà tenir fons de la Unió Europea fins a l’any 2027 per continuar amb el programa.

Fins ara, són més de 130 alumnes els que han pogut participar en el programa, enguany tenim la previsió d’incorporar uns 24 més.

L’any passat vam començar dos projectes que acabaran enguany:

“Youg Europeans for Water Sustainability – In Memory of Klaus Sautmann”, està dedicat al professor alemany Klaus Sautmann. Ell va ser el coordinador dels projectes on participà el nostre centre durant més d’una dècada.

“Intercanvi musical amb Klagenfurt”

Enguany comencen dos projectes, un amb Itàlia i un altre amb Finlàndia.