Certificats de Professionalitat d’Administració i de Pàgines web

A mitjan octubre a l’IES Binissalem es començaran dos cursos de Certificats de Professionalitat els horabaixes:
– Activitats de Gestió Administrativa (nivell 2, de 880 hores)
– Confecció i Publicació de Pàgines Web (nivell 2, de 560 hores)
Per apuntar-vos als cursos ho heu de fer a través del SOIB, ja que són cursos destinats a persones desocupades i persones que cerquen millorar en l’ocupació. També ens podeu telefonar al centre (971886612) per demanar més informació.
Els certificats de professionalitat consten de mòduls que són convalidables per als cursos de Formació Professional de la mateixa família professional, i a més permeten disposar d’un títol homologat i útil per a la recerca de feina.

Per a més informació accediu a la pàgina web del SOIB.

Són cursos finançats amb càrrec a fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional.