STEI Intersindical – Calendari adjudicacions 23-24 | Concurs mèrits | Interinitats | Plaça de 3 anys

Descripció: Descripción: image003

 

Si teniu a bé difondreu en els vostres centres, des de l’STEI vos n’estarem profundament agraïts!

 

ADJUDICACIONS CURS 23/24. CALENDARI PREVIST

 

Personal funcionari de carrera.

Expectatives, desplaçats per manca d'horari, reingressats, suprimits, concurs de mèrits

• Places disponibles: 12 de juliol

• Tràmit: 13 de juliol (10:01h) a 18 de juliol (09:59h)

• Provisional: 18 de juliol

• Reclamacions: 24h

• Definitiva: 19 o 20 de juliol

 

Personal funcionari en pràctiques.

Oposicions 2023

• Places disponibles: 12 de juliol

• Tràmit: 25 de juliol (10:01h) a 27 de juliol (09:59h)

• Provisional: 27 de juliol

• Reclamacions: 24 h

• Definitiva: 28 de juliol

 

Ordre d'adjudicació:

1. Comissió de serveis a Camps d'Aprenentatge, IEDIB, CEP i ATD

2. Comissió de serveis per a equips directius

3.1. Suprimits (amb requisit de català)

3.2. Desplaçats per manca d’horari (amb requisit de català)

4. Comissió de serveis per raons de servei a centres educatius

5. Comissió de serveis d'equips directius per a persones amb primera destinació al 2022/23 o 2023/24.

6.1. Persones en expectativa, amb oposicions fins al 2022 (amb requisit de català)

6.2. Reingressats (amb requisit de català)

7. Comissió de serveis per motius personals

8. Comissió de serveis per motius personals amb primera destinació al 2022/23 o 2023/24.

9.1. Suprimits (sense requisit de català)

9.2. Desplaçats per manca d’horari (sense requisit de català)

10.1. Persones en expectativa amb oposicions fins al 2022 (sense requisit de català)

10.2. Reingressats (sense requisit de català)

11. Concurs de mèrits

12. Comissió de serveis per motius personals des de fora de les Illes

13a. Pràctiques ajornades

13b. Pràctiques suspeses

13c. Pràctiques oposicions 2023

 

Tota la informació

 

CONCURS DE MÈRITS. CALENDARI PREVIST

 

Ja s'ha publicat la llista definitiva de persones seleccionades.

• Renúncies i selecció d’especialitats: 19-22 de juny.

– Són obligatòries per a persones que hagin obtingut més d'una especialitat a qualsevol cos.

-Permet també renunciar a totes les especialitats obtingudes per poder optar a les resultes autonòmiques

Aquestes renúncies produeixen resultes autonòmiques, però només per a persones que no hagin estat seleccionades o que renunciïn a totes les especialitats seleccionades en aquest tràmit

• Nova llista definitiva: abans del 13 de juliol

• Tràmit adjudicacions: del 13 de juliol (10:01h) a 18 de juliol (09:59h)

• Totes les renúncies que es produeixin del 23 de juny fins al dia 6 de setembre (mitjançant escrit registrat) provoquen resultes autonòmiques.

• A partir del 6 i fins al 12 de setembre s’oferiran  als aspirants que correspongui les places que han quedat sense estabilitzar a les Illes

 

Tota la informació

 

INTERINITATS CURS 2023/24. CALENDARI PREVIST

 

Renúncia a places adjudicades per 3 anys

Vacants, TP

• Del 15 al 20 de juny

• Previsiblement, també permetrà renunciar a totes les mitges jornades o a totes les senceres, o a tota una illa amb vista al primer tràmit de setembre.

• Recorda que a l'estiu no hi ha adjudicacions.

 

Esmena dels requisits de català i/o màster de formació

• Del 28 de juny al 4 de juliol, previsiblement.

• Només per a les persones que actualment tenen un nomenament, però no tenen aquests requisits.

• Si no s'esmena, se cessarà a 30 de juny.

 

Renúncies a les places de 3 anys

Vacants, TP o mitges jornades

• Del 15 al 20 de juny.

• El tràmit permetrà renunciar a les característiques de la plaça a què renuncia (illa, tipus de jornada) i  l'especialitat.

 

Calendari previst

• 27 de juliol: Llista provisional d’interins que mantenen la vacant.

• 31 de juliol: Llista definitiva d'interins que mantenen vacant.

• De l’1 al 4 de setembre. Primer tràmit ordinari.

 

Tota la informació

 

INTERINITATS. RENÚNCIA A LA PLAÇA DE 3 ANYS

 

Termini del 15 al 20 de juny

 

Renúncies voluntàries

• Si tens una plaça per a tres anys, podràs renunciar-hi i optar a una nova plaça a partir de setembre.

• En cas que ho facis, el cessament de la plaça actual serà a 31 d'agost de 2023.

 

Renúncia forçosa

• Si t'adjudiquen una plaça al concurs de mèrits, deixaràs de tenir, automàticament, la plaça de 3 anys com a personal interí encara que renunciïs al concurs.

Tota la informació

 

 

Aquest missatge va dirigit de manera exclusiva al seu destinatari i conté informació confidencial i subjecta al secret professional, la divulgació de la qual no és permesa per la llei. En cas dhaver rebut aquest missatge per error, us preguem que  ens ho comuniqueu a través de correu electrònic remès a la nostra atenció i que procediu a la seva eliminació, així com a la de qualsevol document adjunt al mateix

Abans dimprimir aquest missatge, assegureu-vos que és necessari.  Una tona de paper implica la tala de 15 arbres i lús de 2 tones daigua. Tenir cura del medi ambient dins les nostres possibilitats és la nostra responsabilitat. El medi ambient és a les nostres mans.