Institut Educació Secundària Binissalem
Informació directa PDF Imprimeix Correu electrònic

En aquest apartat trobareu les dreceres a articles o informacions urgents seleccionats que s'actualitzen segons les modificacions normatives relacionades amb la gestió de la pandèmia de la Covid-19. Darrera actualització: 23/07/2020.

A partir de dia 21/06/2020 s'aixequen les mesures de l'estat d'alarma per la pandèmia de la Covid-19 (SND/399/2020) i entra en vigor el Decret 5/2020, de 18 de juny, de la presidenta de les Illes Balears pel qual es declara superada, en el territori de les Illes Balears, la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat (BOIB Núm. 111, de 19/06/2020). El pla de mesures vigent està establert a l'annex de l'Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat (BOIB Núm. 112 de 20 de juny de 2020)
 • Els tràmits administratius s’han de dur a terme preferentment de forma telemàtica. Els usuaris que ho necessitin, poden dur a terme de manera presencial i amb cita prèvia els tràmits necessaris dels processos administratius relacionats amb la prestació dels serveis educatius, amb les mesures de distanciament individual i col·lectiu, d’higiene i de protecció que estableixin els protocols sanitaris i de prevenció (ús de mascareta, respecte a 1,5 m de distància entre persones, higiene de mans i respiratòria). Al centre haureu de respectar l'aforament del vestíbul (4 persones) i caldrà atendre les mesures sanitàries de seguretat.
 • La cita prèvia l'heu de sol·licitar al telèfon del centre 971886612.
 • L'activitat acadèmica del període ordinari ha finalitzat, segons el calendari escolar, el dia 19/06/2020.
 • Les qualificacions de la convocatòria ordinària de 2n de batxillerat i els informes individualitzats de valoració de la tasca no presencial realitzada estan disponibles des del dia 22 de juny a les 18:00 h al Gestib. Les famílies o l'alumnat de més de 18 anys ja ha rebut una circular amb les instruccions per formalitzar la sol·licitud del títol de batxiller per a aquells alumnes que l'han obtingut a la convocatòria ordinària.
 • Les qualificacions de la convocatòria ordinària d'ESO, 1r de batxillerat i el Cicle Formatiu de Grau Mitjà, els consells orientadors per a aquells alumnes d'ESO que promocionen de curs o titulen i els informes individualitzats de valoració de la tasca no presencial realitzada estan disponibles al Gestib des del del dia 25 de juny a les 12:00.
 • Avaluació extraordinària (setembre)
  • Per als alumnes d'ESO i batxillerat que s'han de presentar a les proves de la convocatòria extraordinària (setembre) els departaments didàctics habilitaran als entorns de formació (classroom) de les assignatures les activitats proposades per tal de preparar aquestes proves.
  • Calendari de les proves de setembre (les aules s'assignaran el mateix dia). Feu clic sobre l'enllaç (06/07/2020):
 • Curs 2020-2021
 • Reproducció de la sessió informativa per a famílies dels alumnes de 6è de primària que han de començar 1r d'ESO el curs 2020-2021 i que vam celebrar el dia 04/06/2020. S'obre a una nova finestra en aquest enllaç: https://youtu.be/ste-6WVUuCI
 • Document amb la modificació dels criteris d'avaluació i qualificació curs 2019-2020 per part dels departaments didàctics del centre, d'acord amb les resolucions del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius a les Illes Balears per al curs 2019-2020. Aquests criteris són els aplicables a l'avaluació extraordinària de setembre d'ESO, 1r i 2n de batxillerat. (maig 2020)
 • Convocatòria extraordinària de la PBAU (curs 2019-2020).
  Els alumnes que es vulguin presentar a la convocatòria extraordinària de la PBAU han de contactar el centre (971886612) per poder fer el tràmit de la matrícula, que és independent de la convocatòria ordinària. El calendari amb els terminis el teniu en aquest enllaç (20/07/2020)
 • Procés d'escolarització (admissió i matrícula) curs 2020-2021
  • Enllaç al tràmit telemàtic. Actualment tancat. S'activarà de nou per a la convocatòria extraordinària de setembre (10/07/2020)
  • Informació del Servei d'escolarització per al curs 2020-2021. Important atendre el calendari.
   • Places vacants (Previsió de matrícula a 01/06/2020)
   • Enguany no es publiquen els llistats amb el resultat del procés d'adscripció amb la puntuació provisional al centre. Cal que faceu la consulta a la web del procés d'Escolarització. Podeu accedir-hi fent clic a aquest enllaç. (03/06/2020)
   • Novetat. Consulta del llistat definitiu del procés d'admissió. Les famílies podeu consultar el resultat de les llistes definitives i el codi de sol·licitud a aquest enllaç. (13/07/2020)
   • Novetat. El Servei d'Escolarització ens comunica que a partir del 17/07/2020 podreu consultar la puntuació provisional del procés d'admissió de batxillerat i batxillerat pendent de les proves extraordinàries de setembre. El llistat de puntuació provisional i el codi de sol·licitud es troba disponible a la web d'escolarització, a aquest enllaç. (16/07/2020)
   • Recordam que els alumnes que han obtingut el títol d'ESO i que són alumnes del centre no havien de sol·licitar plaça al centre per al 1r de batxillerat. Podran procedir directament al procés telemàtic de matrícula.
   • Els tràmits per a la matrícula del curs 2020-2021 són telemàtics. El tràmit per a batxillerat estaran habilitats entre els dies 27 a 29 de juliol per a les famílies o els alumnes, si són majors d'edat, que tinguin plaça al centre com a resultat del procés d'adscripció i per als que promocionen de curs en la convocatòria ordinària (o titulen ESO per al 1r de batxillerat). El tràmit està disponible des del Gestib per a famílies (instruccions) o amb un codi d'accés provisional facilitat pel centre (instruccions). Recomanem fer servir l'accés des del Gestib (veure instruccions per a la sol·licitud).
  • Tutorial (pdf) per fer el tràmit telemàtic de la matrícula amb el Gestib i per al pagament.
  • Important: Les famílies dels alumnes ja matriculats al centre de 2n d'ESO en endavant rebran a partir del dia 16 de juliol l'accés a un Qüestionari del Gestib per tal de marcar les autoritzacions i la sol·licitud de transport escolar (ESO i, si hi ha places disponibles, a estudis post-obligatoris). És important que accediu a aquest qüestionari per tal de poder fer les previsions de transport escolar, verificar les dades personals i marcar les autoritzacions.
   Les famílies dels alumnes amb matrícula confirmada de 1r d'ESO rebran a partir del dia 25 juliol l'accés a un qüestionari del Gestib per tal de verificar les dades personals, marcar les autoritzacions, la sol·licitud de transport escolar, la sol·licitud de taquilla i l'autorització per generar el correu corporatiu de l'alumne al domini @iesbinissalem.net.
   L'accés a aquest qüestionari l'hem prorrogat fins el dia 7 d'agost.
   Les famílies dels alumnes que s'han matriculat al centre aquesta darrera setmana des del procés d'admissió tenen al Gestib l'accés a un qüestionari en línia per a la verificació de dades personals, les autoritzacions i les sol·licituds d'aturades de transport escolar. Per als alumnes de 1r d'ESO que s'han matriculat al centre, a més, apareix la sol·licitud de taquilla i l'autorització per generar poder generar el correu corporatiu de l'alumne al domini @iesbinissalem.net. L'accés a aquest qüestionari estarà disponible fins el dia 7 d'agost.
  • Observació. La prefectura d'estudis, en base a les matrícules confirmades, està fent les previsions de la configuració provisional dels grups per al curs 2020-2021. El grup que apareix a la web de famílies i d'alumnes a l'aplicatiu Gestib pot no ser el definitiu ja que falta encara incorporar el procés d'adscripció i admissió al mes de setembre. Al mes de setembre publicarem les instruccions per als primers dies de classe.
 • El llistat dels llibres recomanats pels departaments didàctics (versió impresa) apareixeran al Gestib de les famílies a partir del 30/06/2020.
 • Calendari d'admissió de la Formació Professional curs 2020-2021 (maig 2020).
 • Instruccions admissió i matrícula a la Formació Professional curs 2020-2021 (7 juliol 2020)
 • Prova d'accés al CFGM a l'IES Binissalem.
  • Consultau en aquest llistat els exàmens als què estàveu inscrits els participants inscrits a la prova. Les proves s'han realitzat els dies 8 i 9 de juliol.
  • Publicat el llistat provisional de persones aptes i no aptes en aquesta web i al tauler d'anuncis del centre. (17/07/2020)
  • Exhaurit el termini (20 a 22 de juliol) per presentar reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes davant la Comissió Avaluadora. Les reclamacions seran resoltes entre els dies 23 i 28 de juliol per part de la comissió avaluadora i la seva resolució comunicada a les persones interessades.
  • 29 de juliol.
   • Novetat. Publicació de la llista definitiva de persones aptes.
   • Lliurament dels certificats d'aptitud. Els certificats estan a disposició dels interessats a la consergeria del centre.
   • Inici del termini d'un mes per perquè les persones que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió que resolgui la comissió avaluadora puguin presentar un recurs d'alçada davant la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.
 • Cuidem-nos. Petita guia de salut emocional per al professorat (i també per altres col·lectius) per al teletreball de Convivexit. Recomanacions específiques per alumnat i famílies en aquest enllaç.