Institut Educació Secundària Binissalem
Col·laboració dels alumnes de l'IES al CEIP Binissalem. PDF Imprimeix Correu electrònic

Durant el segon i tercer trimestre alguns alumnes de primer d'ESO han participat dos dies per setmana, dimarts i dijous de 12 a 14h, als tallers internivells que es fan al CEIP Binissalem. Han pogut experimentar com de bé ens sentim les persones quan sóm útils i ajudam als altres. Veieu aquí l'experiència viscuda.

 
Llibres del curs 17-18 PDF Imprimeix Correu electrònic

 

 
Orentació acadèmica i professional PDF Imprimeix Correu electrònic

Enllaços que us poden ser útils:

 
Recuperació de matèries pel setembre PDF Imprimeix Correu electrònic

Aquí teniu les feines de recuperació de cada matèria i , en el següent enllaç, el calendari de les proves extraordinàries de setembre (encara no disponible).

Primer ESO Segon ESO Tercer ESO Quart d'ESO
Biologia i Geologia  

Biologia i geologia.

Biologia i Geologia

  Física i Química Física i química. Física i Química
Ciències socials Ciències socials Ciències Socials Ciències Socials
Educació física Educació física Educació física Educació Física
Valors ètics Valors ètics Valors ètics Valors Ètics
Educació plàstica i visual. Educació Plàstica i Visual Educació plàstica i visual Ciències aplicades a l'activitat professional
Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura
Anglès (en format zip *)

Anglès (en format zip*)

Anglès PMAR (en format zip*)

Anglès (en format zip*) Anglès (en format zip*)
Matemàtiques Matemàtiques

Matemàtiques.

Matemàtiques PMAR.

Matemàtiques Aplicades (prof. Antònia Beltran), (prof. M. Antònia Oliver)
Música Música   Música
  Tecnologia Tecnologia  
  Alemany Alemany  
    Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial

Iniació a l'activitat emprenedora i empresarial. 
Economia

Religió  Religió  Religió  LLatí

Matèries de batxillerat per les quals també es dona informació:

Primer: Anglès (en format zip *), Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Història del mon contemporani, Educació FísicaLlengua catalana i literatura , Llengua castellana i literatura, Literatura Universal, Física i Química, Alemnay.

Segon: Llengua catalana i literatura i Anglès (en format zip *) .

El departament de matemàtiques aconsella als alumnes que han aprovat, repassar els principals continguts del curs i fer la feina que trobareu a continuació. Aquesta feina serà valorada pel professor del proper curs:
- Feina de repàs de 3r per preparar el 4t d'ESO Acadèmiques,
- Feina de repàs de 4t per preparar el primer de batxillerat de Ciències,
- Feina de repàs de 1r per preparar el segon de batxillerat de Ciències.

(*) És un format d'arxiu que permet agrupar i comprimir en un sol fitxer molts d'arxius. Per obrir-lo necessitau un programa que el descomprimeixi. Si no en teniu cap d'instal·lat podeu davallar el Winrar en aquest enllaç. Si necessitau ajuda per fer la descompressió, podeu consultar aquesta pàgina