Institut Educació Secundària Binissalem
Informació directa PDF Imprimeix Correu electrònic

En aquest apartat trobareu les dreceres a articles o informacions urgents seleccionats que s'actualitzen segons les modificacions normatives relacionades amb la gestió de la pandèmia de la Covid-19. Darrera actualització: 29/06/2020.

A partir de dia 21/06/2020 s'aixequen les mesures de l'estat d'alarma per la pandèmia de la Covid-19 (SND/399/2020) i entra en vigor el Decret 5/2020, de 18 de juny, de la presidenta de les Illes Balears pel qual es declara superada, en el territori de les Illes Balears, la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat (BOIB Núm. 111, de 19/06/2020). El pla de mesures vigent està establert a l'annex de l'Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat (BOIB Núm. 112 de 20 de juny de 2020)
 • Els tràmits administratius s’han de dur a terme preferentment de forma telemàtica. Els usuaris que ho necessitin, poden dur a terme de manera presencial i amb cita prèvia els tràmits necessaris dels processos administratius relacionats amb la prestació dels serveis educatius, amb les mesures de distanciament individual i col·lectiu, d’higiene i de protecció que estableixin els protocols sanitaris i de prevenció (ús de mascareta, respecte a 1,5 m de distància entre persones, higiene de mans i respiratòria). Al centre haureu de respectar l'aforament del vestíbul (4 persones) i caldrà atendre les mesures sanitàries de seguretat.
 • La cita prèvia l'heu de sol·licitar al telèfon del centre 971886612.
 • L'activitat acadèmica del període ordinari ha finalitzat, segons el calendari escolar, el dia 19/06/2020.
 • Les qualificacions de la convocatòria ordinària de 2n de batxillerat i els informes individualitzats de valoració de la tasca no presencial realitzada estan disponibles des del dia 22 de juny a les 18:00 h al Gestib. Les famílies o l'alumnat de més de 18 anys ja ha rebut una circular amb les instruccions per formalitzar la sol·licitud del títol de batxiller per a aquells alumnes que l'han obtingut a la convocatòria ordinària. Les proves de 2n de batxillerat de la convocatòria extraordinària seran l'1 i 2 de setembre. L'horari el publicarem a aquesta pàgina web.
 • Les qualificacions de la convocatòria ordinària d'ESO, 1r de batxillerat i el Cicle Formatiu de Grau Mitjà, els consells orientadors per a aquells alumnes d'ESO que promocionen de curs o titulen i els informes individualitzats de valoració de la tasca no presencial realitzada estan disponibles al Gestib des del del dia 25 de juny a les 12:00.
 • Avaluació extraordinària (setembre)
  • Per als alumnes d'ESO i batxillerat que s'han de presentar a les proves de la convocatòria extraordinària (setembre) els departaments didàctics habilitaran als entorns de formació (classroom) de les assignatures les activitats proposades per tal de preparar aquestes proves.
  • Calendari de les proves de setembre (les aules s'assignaran el mateix dia). Feu clic sobre l'enllaç (06/07/2020):
 • Curs 2020-2021
 • Reproducció de la sessió informativa per a famílies dels alumnes de 6è de primària que han de començar 1r d'ESO el curs 2020-2021 i que vam celebrar el dia 04/06/2020. S'obre a una nova finestra en aquest enllaç: https://youtu.be/ste-6WVUuCI
 • Document amb la modificació dels criteris d'avaluació i qualificació curs 2019-2020 per part dels departaments didàctics del centre, d'acord amb les resolucions del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius a les Illes Balears per al curs 2019-2020. Aquests criteris són els aplicables a l'avaluació extraordinària de setembre d'ESO, 1r i 2n de batxillerat. (maig 2020)
 • Prova de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (PBAU curs 2019-2020)
 • Els alumnes rebran les qualificacions de les proves que s'han realitzat i la puntuació d'accés i d'admissió a través de l'accés a UIB digital.
 • Procés d'escolarització (admissió i matrícula) curs 2020-2021
  • Enllaç al tràmit telemàtic. Actualment tancat. S'activarà de nou per a la convocatòria extraordinària de setembre (10/07/2020)
  • Informació del Servei d'escolarització per al curs 2020-2021. Important atendre el calendari.
   • Places vacants (Previsió de matrícula a 01/06/2020)
   • Enguany no es publiquen els llistats amb el resultat del procés d'adscripció amb la puntuació provisional al centre. Cal que faceu la consulta a la web del procés d'Escolarització. Podeu accedir-hi fent clic a aquest enllaç. (03/06/2020)
   • Recordam que els alumnes que han obtingut el títol d'ESO i que són alumnes del centre no han de sol·licitar plaça al centre per al 1r de batxillerat. Podran procedir directament al procés telemàtic de matrícula
  • Els tràmits per a la matrícula del curs 2020-2021 seran telemàtics. Aquests tràmits estan habilitats des de les 12:00 h del dilluns dia 29/06/2020 per a les famílies o els alumnes, si són majors d'edat, que tinguin plaça al centre com a resultat del procés d'adscripció i per als que promocionen de curs en la convocatòria ordinària (o titulen ESO per al 1r de batxillerat). El tràmit està disponible des del Gestib per a famílies (instruccions) o amb un codi d'accés provisional facilitat pel centre (instruccions). Recomanem fer servir l'accés des del Gestib (veure instruccions per a la sol·licitud).
  • Important. Els alumnes que continuen al centre i que promocionen a la convocatòria de juny han d'haver formalitzar el tràmit telemàtic de matrícula fins el dia 9 de juliol, inclòs (06/07/2020).
  • Tutorial (pdf) per fer el tràmit telemàtic de la matrícula amb el Gestib i per al pagament.
  • Les famílies dels alumnes matriculats al centre rebran a partir del dia 14 de juliol l'accés a un Qüestionari del Gestib per tal de marcar les autoritzacions i la sol·licitud de transport escolar (ESO).
 • El llistat dels llibres recomanats pels departaments didàctics (versió impresa) apareixeran al Gestib de les famílies a partir del 30/06/2020.
 • Calendari d'admissió de la Formació Professional curs 2020-2021 (maig 2020).
 • Instruccions admissió i matrícula a la Formació Professional curs 2020-2021 (7 juliol 2020)
 • Prova d'accés al CFGM a l'IES Binissalem.
  • Consultau en aquest llistat els exàmens als què estàveu inscrits els participants inscrits a la prova. Les proves s'han realitzat els dies 8 i 9 de juliol.
  • 17 de juliol. Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes en aquesta web i al tauler d'anuncis del centre.
  • El termini per presentar reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes davant la Comissió Avaluadora estarà obert del 20 al 22 de juliol . Aquestes reclamacions s'hauran de presentar per escrit a la secretaria del centre. Les reclamacions seran resoltes entre els dies 23 i 28 de juliol la seva resolució comunicada a les persones interessades.
  • 29 de juliol.
   • Publicació de la llista definitiva de persones aptes.
   • Lliurament dels certificats d'aptitud.
   • Inici del termini d'un mes per perquè les persones que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió que resolgui la comissió avaluadora puguin presentar un recurs d'alçada davant la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.
 • Cuidem-nos. Petita guia de salut emocional per al professorat (i també per altres col·lectius) per al teletreball de Convivexit. Recomanacions específiques per alumnat i famílies en aquest enllaç.
 
Orientació acadèmica i professional. Curs 19-20 PDF Imprimeix Correu electrònic

En aquest apartat teniu un seguit d'enllaços i recursos que us poden ser útils per a l'orientació acadèmica i professional:

Els itineraris formatius del centre (actualitzats per al curs 2020-2021)
 • Itineraris a l'IES Binissalem: 4t ESO, 1r BAT, 2n BAT
 • Informació sobre les optatives, específiques, troncals de modalitat i d'opció per al curs 19-20, pendents d'actualització per al curs 2020-2021: 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, 1r BAT, 2n BAT
                                                                                                                                                                             
Eines d'autoajuda per a l'orientació acadèmica i professional
 • Vols informar-te sobre els estudis què pots fer desprès de l' ESO i Batxillerat? si és aixì, consulta el programa ORIENTALINE i trobaràs tota la informació!
  (s'obre a una nova finestra, per defecte la interfície està en castellà, però quan entrem al programa pots clickar sobre la " bandera catalana" i se canvia al català) "
 • Educaweb. Pàgina per ajudar-te a trobar els estudis que vols.

 Universitat de les Illes Balears

 Formació professional

Batxillerat artístic i internacional