STEI Intersindical – Carrera professional | Renúncies concurs de mèrits | Oposicions extraordinàries | Camp d’aprenentatge Formentera | Centres d’Atenció Preferent

CARRERA PROFESSIONAL

 

Part consolidable:

• La cobrarà tot el personal docent d’ençà del compliment del primer sexenni.

• La carrera professional és 100% compatible amb els sexennis.

• El primer tram de la carrera (600 euros anuals) es començarà a cobrar a partir del 2023.

• Tothom que a dia 1 de setembre tingui reconegut el primer sexenni ho cobrarà d'ofici (sense haver de fer res). Seran devers 11000 persones.

• Les persones que compleixin el sexenni més endavant hauran de passar el procés d'avaluació i autoavalució.

• L'autoavaluació tindrà el mateix pes que l'avaluació.

• Per a l'avaluació s'haurà de consultar el parer dels equips docents.

 

Reconeixement de coordinacions

• També es reconeixen les coordinacions (de cicle, TIC, normalització lingüística, convivència i benestar, entre d'altres).

• Inicialment es preveu per al curs 2026-27, però es podria avançar d'acord amb la situació econòmica.

 

Augment del complement per a equips directius

• Tindrà efecte a 1 de setembre de 2024.

 

Tota la informació

 

RENÚNCIES PER A PERSONES SELECCIONADES A MÉS D'UNA ESPECIALITAT DEL MATEIX COS

A la mateixa comunitat autònoma o d'altres

 

Termini del 30 de maig al 5 de juny, ambdós inclosos.

 

• S'ha de fer el tràmit telemàtic bo i indicant l'especialitat desitjada i renunciant a la resta. Només es pot seleccionar com a desitjada una única especialitat per cos.

• Si no fas el tràmit telemàtic de renúncia, s'entendrà que optes a l'especialitat en què tens major puntuació o, sinó, per l'especialitat de major experiència en centres educatius públics com a personal funcionari interí.

• De les especialitats a renunciar, en cas que alguna d'elles sigui a una comunitat diferent, també s'ha de fer el tràmit telemàtic de la comunitat en qüestió.

 

Tota la informació

 

COMISSIÓ DE SERVEIS: CAMP D'APRENENTATGE FORMENTERA

 

Termini del 2 al 16 de juny

 

Tota la informació

 

OPOSICIONS EXTRAORDINÀRIES

 

LLIURAMENT UNITAT DIDÀCTICA/SITUACIÓ APRENENTATGE

 

Termini de l'1 al 15 de juny, ambdós inclosos.

 

• Tens el tràmit telemàtic habilitat al portal de l'opositor.

• Recorda que el no-lliurament dins termini es considera renúncia a tot el procés selectiu.

 

Tota la informació

 

MODIFICACIÓ DE CRITERIS

 

S’ha publicat una resolució del conseller a 23 de maig del 2023 per la qual es modifiquen els criteris per considerar centres d’atenció preferent (CAP) determinats centres educatius públics, s’actualitza el llistat de CAP per al 2023-2024, s’estableixen les mesures de suport i dotació específica que han de rebre i es classifiquen com d’especial dificultat determinats llocs de treball docents.

 

Tota la informació

 

 

Descripció: Descripción: image003

Aquest missatge va dirigit de manera exclusiva al seu destinatari i conté informació confidencial i subjecta al secret professional, la divulgació de la qual no és permesa per la llei. En cas dhaver rebut aquest missatge per error, us preguem que  ens ho comuniqueu a través de correu electrònic remès a la nostra atenció i que procediu a la seva eliminació, així com a la de qualsevol document adjunt al mateix

Abans dimprimir aquest missatge, assegureu-vos que és necessari.  Una tona de paper implica la tala de 15 arbres i lús de 2 tones daigua. Tenir cura del medi ambient dins les nostres possibilitats és la nostra responsabilitat. El medi ambient és a les nostres mans.