Visita del secretari d’estat d’educació a l’IES Binissalem (6-4-22)

El dimecres dia 6 d’abril del 2022 vàrem rebre la visita del Secretari d’Estat d’Educació Alejandro Tiana, juntament amb el Conseller d’Educació Martí March i el Director General de Formació Professional Toni Baos.

Els dirigents varen visitar el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Olis d’oliva i vins i també varen poder entrar en una aula d’ESO on s’hi realitzaven activitats cooperatives de l’àmbit socioartístic. Varen ser els alumnes els protagonistes en tot cas els qui varen mostrar els procediments i els productes del seu aprenentatge: En el Cicle Formatiu, els alumnes explicaren com han elaborat al llarg del curs vi, cervesa, olis i kombutxa; mentre que en l’àmbit els alumnes els mostraren un producte final sobre l’art rupestre.