CCOO: “Mesa Sectorial 23-05-23: CCSS per l’Escola 4.0 + Currículums d’FP”

Estimades companyes / Estimats companys,

us fem arribar el següent contingut que esperem sigui del vostre interès: 

image.png

Mesa Sectorial d'Educació 23-05-2023

1. Proposta de convocatòria per cobrir places docents amb Comissió de Serveis pel programa de robòtica “Escuela 4.0”.

L'esmentat programa s'implementarà principalment als CEIP (IES només segons convocatòria), per tant, les CCSS aniran adreçades al cos de mestres amb un total de 43 places per a 2 anys. Es finançarà amb fons estatals definitius, que també cobriran l'adquisició de material tecnològic.

Els mestres seleccionats seran adscrits a l'IBSTEAM i comptaran amb una plaça a una zona de referència. Durant el primer trimestre, els docents escollits rebran una formació completa per desenvolupar les seves habilitats pedagògiques i tècniques, especialitzant-se en pensament computacional, llenguatges de programació i robòtica educativa. Aquesta preparació els permetrà adquirir els coneixements necessaris per orientar i aplicar aquestes disciplines en el seu treball.

El concurs constarà de dues fases: comprovació dels requisits i mèrits i valoració de la memòria.

CCOO valora com a molt positiu per al sistema educatiu la introducció d’aquest programa i celebra que la Conselleria ho faci mitjançant concurs de serveis que ajudarà a preparar els estudiants per a un món cada vegada més digital i interconnectat, promocionant les noves tecnologies i millorant la competència digital del nostre alumnat i professorat.

2. Esborranys dels currículums d’Energies renovables i de Manteniment aeromecànic d'avions.

Des de CCOO creien que l’actualització dels currículums de formació professional i l'adaptació a la realitat de les Illes Balears és necessària i imprescindible per a ajustar-se a les nostres tendències del mercat laboral i incorporar les últimes tecnologies i pràctiques en aquests camps.

Aquests dos estudis, prenen molta importància en la nostra comunitat. D'una banda, l’FP d’Energies Renovables, que ajuda a abordar els reptes del canvi climàtic i fomentar la sostenibilitat, i d’altra banda, l’FP de  Manteniment aeromecànic d’avions, que dóna resposta a l’alt volum de sector aeri en un dels aeroports més importants de l'Estat.

CCOO reclama quota suficient per a poder desdoblar tots els mòduls pràctics d’FP, però la DG de Formació Professional ens informa que les Balears té una de les ràtios més baixes a totes les formacions i que el nombre de places està limitada als metres quadrats de les instal·lacions.


((Trobareu les normatives definitives a la nostra web una vegada siguin publicades al BOIB))

Salutacions cordials des de la Federació d'Ensenyament de CCOO Illes Balears.

Amb CCOO lluites, amb CCOO avances.

image.png

Tel. 971 72 60 60/61 (Mallorca); 971 35 16 66 (Menorca); 971 31 53 61 (Pitiüses)

AFILIA'T a CCOO Ara més ràpid i senzill. Fes click en aquest enllaç.
SEGUEIX-NOS en twitter  /  youtube  /  facebook  /  instagram  

Aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials. Contenen informació reservada que no es pot difondre. Si vostè ha rebut aquest correu per error, tinga l’amabilitat d’eliminar-lo del seu sistema i avisar al remitent mitjançant reenviament a la seva adreça electrònica. No pot copiar el missatge ni difondre el seu contingut a ningú. 
La informació facilitada en aquest correu no té valor jurídic. En conseqüència, no pot considerar-se assessorament jurídic realitzat per CCOO, ni resulta vinculant per a l'organització. La resposta és merament orientativa, ja que per a fer un assessorament precís és necessari tenir més informació i dades que no disposem. No obstant això, perquè aquest assessorament sigui més detallat i es faci a través dels nostres serveis jurídics, cal dirigir-se a la seu o atenció telefònica del sindicat més pròxima, trobaràs el directori en la web illesbalears.fe.ccoo.es


Informació bàsica sobre protecció de dades.

Responsable del Tractament: Federació d’Ensenyament de CCOO.

Finalitat: Atendre i donar resposta a una petició o consulta i mantenir els contactes i relacions que es produeixin com a conseqüència d’aquesta.

Drets:  Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat quan escaigui. Posis en contacte amb nosaltres.: dpd@ccoo.es o en la forma en que s’indica a https://fe.ccoo.es/Politica_de_privacidad 

No imprimeixis ni tudis paper si no és necessari. Protegim el medi ambient.

Libre de virus.www.avast.com